Corporate PPT New 20170626 simplified_01.png

體檢服務

616logo-01.png
2021-06-07-0_1024x1024_2x.png

​基本健康檢查 (可選擇即日報告)

1080-1080_画板 1 副本.jpg

精選體檢優惠套餐 (80項)

WeChat 圖片_20211202110137.jpg

升級男女健康檢查

WeChat 圖片_20211202110145.jpg

尊貴客戶(男仕)
全身健康檢查組合

WeChat 圖片_20211202110029.jpg

尊貴客戶(女仕)
全身健康檢查組合

medicare_banner_v4_FINAL_1024x1024_2x.jpg

鼻咽癌篩查
(只需抽血)

WeChat__20210707131433_1024x1024_2x.jpg

婦科檢查

WeChat__20210930163340_1024x1024_2x.jpg

乳房檢查

2021-05-05-0_557a93d1-a678-4e84-8dc3-418df4a118da_1024x1024_2x.png

子宮頸抹片檢查(柏氏抹片)

02_1024x1024_2x.jpg

男士健康檢查

泌尿科健康检查-01.jpg

男士泌尿科健康檢查

px_2021-04-23-0_1934fa1e-a382-46e4-ba26-ac1871d3f44d_540x.png

乙型肝炎抗體檢查

px_2021-04-29-0_95a4f7f7-3c5f-4d30-a9b6-8fd34819be32_1024x1024_2x (2).png

甲種胎兒蛋白檢查(肝癌)

084b74807cda69d87275d273fd34e131_1024x1024_2x.png

致敏原測試(50種+)